อบรมการเพาะเห็ดเงินล้าน

         ปิดปรับปรุง

         ลงมือทำปฏิบัติจริง"เน้นบุคคลากรที่มีคุณภาพสู่การเพาะเห็ดมืออาชีพ" เราจะเน้นสอนในการปฏิบัติจริง 80% และทฤษฏี 20% เพื่อให้มีผู้ประกอบการเพาะเห็ด อย่างมืออาชีพ

         "สมาพันธ์เพาะเห็ด แห่งประเทศไทย"ร่วมกับ"ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด" เชิญอบรม "การประกอบอาชีพเพาะเห็ดเงินล้าน" สอนการเพาะเห็ด นางฟ้า นางรม ฮังการี เป๋าฮื้อ การผลิตก้อนเชื้อเห็ด การผสมสูตรอาหารเห็ด การนึ่งก้อนเชื้อเห็ด การหยอดเชื้อข้าวฟ่าง การบ่มก้อนเชื้อเห็ด การเปิดดอกก้อนเชื้อเห็ด การสร้างโรงเรือน การปรับอุณหภูมิ และ เทคนิคต่าง ๆ ให้ผลิดอกจำนวนมาก ๆ ที่สำคัญ "สอนเทคนิคการเพาะเห็ดกระด้างเงินล้าน เห็ดขอนเงินแสน" อบรม 2 วัน รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 50 คน

  • ศึกษาขี้เลื่อย

  • การผสมสูตรอาหารก้อนเชื้อเห็ด

  • การปั้นก้อนเชื้อเห็ด

  • การนึ่งก้อนเชื้อเห็ด

  • การหยอดเชื้อลงก้อนเชื้อเห็ด

  • การบ่มก้อนเชื้อเห็ด

  • การเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด

  • ระบบน้ำ

  • การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด