เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ " WWW.MOOBANHED.COM" 

 

         โดย "ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด" สำนักงานเลขที่ 29/1 หมู่ที่ 14 บ้านพรสวรรค์ ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

         บริหารงานโดย "ผศ.ดร.นายอานนท์ แสนน่าน" ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด และนายประทิน แสนน่าน ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้เานเห็ด

         ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด ส่งเสริมเกษตรกร ให้หันมา "เพาะเห็ด" จำหน่ายกัน พร้อมกับเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเอง และ ครอบครัว โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ "เห็ด" เริ่มเป็นความต้องการของตลาด จึงทำให้มีราคาแพง กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ทำให้เกษตรกรมีรายได้จำนวนมาก ทาง "ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด" จึงส่งเสริมให้เกษตรกร "เพาะเชื้อเห็ด" และ "เพาะเห็ด" จำหน่ายในท้องถิ่นของตนเอง และ นำส่งขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากเห็ดจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ในแง่ของอาหารและยาป้องกัน รักษาโรคแล้ว เห็ดยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ซึ่งมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดหลายชนิด ประกอบกับต้นทุนในการผลิตเห็ดแต่ละชนิดค่อนข้างต่ำ เนื่องจากวัสดุที่นำมาเพาะเห็ดส่วนใหญ่ เป็นวัสดุเหลือใช้และเป็นผลพลอยได้จากการผลิตในภาคเกษตรกรรมจึงทำให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดมีรายได้ดีมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจของชาติด้วย

ทางศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเห็ดครบวงจร,     รับสร้างออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดไม้ - เหล็ก โดยช่างผู้ชำนาญงาน

-จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ดทุกชนิด, ฮอร์โมนเร่งดอกเห็ด, จุลินทรีย์ปราบศัตรูเห็ด

-จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกเห็ด

         -เครื่องดื่มน้ำเห็ดกระด้าง

         -ผงเห็ดกระด้างพร้อมชง(ชาเห็ดกระด้าง)

         -เห็ดกระด้างอบแห้ง