Moobanhed MBH (ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด อุดรธานี)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เว็ปไซต์ WWW.MOOBANHED.COM"

โดย "ศูนย์การเรียนรู้ัฟาร์มหมู่บ้านเห็ด"

สำนักงาน.....

เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 14 บ้านพรสวรรค์ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 

บริหารงานโดย.....

ผศ.ดร.นายอานนท์ แสนน่าน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด 

นายประทิน แสนน่าน ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด

>>NEWS<<

  "ชาเห็ดกระด้าง" หนึ่งเดียวของประเทศไทย

"น้ำเห็ดกระด้าง"และ"ชาเห็ดกระด้าง"
ยืนยันการันตีด้วย 7 รางวัลคุณภาพมาตรฐาน
ระดับประเทศและASEAN
    7 รางวัลประกาศความสำเร็จขvง"น้ำเห็ดกระด้าง" และ "ชาเห็ดกระด้าง" ของ หจก.หมู่บ้านเห็ด เกษตรอินทรีย์ รางวัล "Top Brand Award 2018" รางวัล "Thailand Digital Awards 2018" รางวัล "Thailand Bast of the year Awards 2018" รางวัล "Best Product of The Year 2018" รางวัล"นักบริหารธุรกิจออนไลน์ตัวอย่างดีเด่น"คุณค่าแห่งบุคคล"กินรีทอง"ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 รางวัลสุดยอด 30 ธุรกิจแห่งปี Thailand Premier Biz Awards 2018 สุดยอดมาตรฐาน คุณภาพการพัฒนา นวัตกรรม ยกระดับธุรกิจและเทคโนโลยี และรางวัลเกียรติคุณ”ดุษฏีปริญญา”กับองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 สาขา”ภูมิปัญญาไทยดีเด่น”
    โดย นาย ประทิน แสนน่าน กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมู่บ้านเห็ดเกษตรอินทรีย์ ชุมชนพรสวรรค์ ทต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์เพื่อสุขภาพ "น้ำเห็ดกระด้าง" และ "ชาเห็ดกระด้าง"
>>ผลิตภัณฑ์จาก เห็ดกระด้าง Moobanhed MBH<<

เครื่องดื่มน้ำเห็ดกระด้าง เพื่อสุขภาพ

ผงเห็ดกระด้างพร้อมชง (ชาเห็ดกระด้าง)

 

     
* ขอขอบพระคุณทุกท่าน เราพร้อมทุกเมื่อเพื่อชาวเกษตรกร *